Akademik Personel

Akademik Personel

Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ

ercan.aldanmaz@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 69


İlgi Alanları;

Jeokimya, Petroloji, Petrojenez

Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL

yolcubal@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 35


İlgi Alanları

Hidrojeoloji, Çevre Hidrokimyası, Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği, Kirletici Taşınım Modellemesi, Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği Islahı ve Yeni Teknolojilerin Geliştirilmesi, Yeraltısuyu Modellemesi, Yeraltısuyu Kirlilik Risk Değerlendirmesi, Asit Maden Drenajı, Yeraltısuyu Kalitesi Gözlemlenmesi, Su Kaynaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi, Hidrojeolojik Çevresel Etki Değerlendirme

Prof. Dr. Nezihi KÖPRÜBAŞI;

nezihi@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 36


İlgi Alanları

Granitoyid Petrojenezi, Hidrotermal Cevherleşmeler, Rezerv ve Tenör Hesaplamaları

Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER

ofgurer@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 26


İlgi Alanları

Neotektonik, Yapısal Jeoloji, Havza Analizi

Prof. Dr. Ömer Faruk ÇELİK

fcelik@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 31


İlgi Alanları

Ofiyolitler, Yığışım Karmaşıkları, Kenet Kuşakları, Metamorfizma, Magmatizma, Jeokronoloji, Tektonik, Ofiyolitlerle İlgili Maden Yatakları

Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞ

akarakas@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 45


İlgi Alanları

Muhendislik Jeolojisi, Zemin ve Kaya Mekaniği, Zemin Dinamiği, CBS, Uzaktan Algılama, Yapay Sinir Ağlarının Mühendislik Jeolojisinde Uygulamaları

Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL

hakan.akyol@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 41


İlgi Alanları

Hidrojeoloji,Toprak ve Yeraltısuyu Islah Teknikleri, Gözenekli Ortamlarda Kirleticilerin Taşınımı, Çevre Jeolojisi, Su Kimyası, Toprak Jeokimyası, Risk Değerlendirme, Hidrojeolojik Çevresel Etki Değerlendirme

Doç. Dr. Aykut GÜÇTEKİN

guctekin@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 42


İlgi Alanları

Volkanik kayalar, İz Element Modellemeleri ve Petrojenez

Dr. Öğr. Üyesi Aziz ÖZYAVAŞ

aziz.ozyavas@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 48


İlgi Alanları

Uzaktan Algılama Metotları Kullanarak Litoloji Haritalama, Hidroloji ve Neotektonik, Radar Altimetere ve Doğal Afetler

Dr. Öğr. Üyesi Ercan SANĞU

esangu@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 32


İlgi Alanları

Dr. Öğr. Üyesi Necla KÖPRÜAŞI

neclakop@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 39


İlgi Alanları

Platinyum Grubu Elementler, Kromit, Ofiyolit

Dr. Öğr. Üyesi Özkan CORUK

coruk@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 43


İlgi Alanları

Mühendislik Jeolojisi, Kaya ve Zemin Mekaniği, Hidrojeoloji

Dr. Öğr. Üyesi Şerafeddin ÇAKIR

scakir@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 33


İlgi Alanları

Sedimanter Tektonik, Ağır Mineraller

Öğr. Gör. Dr. Efem ALTINOK

efem.altinok@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 44


İlgi Alanları

Jeokimya ve Maden Yatakları, Element Jeokimyasi, Duraylı İzotop Jeokimyasi, Organik Jeokimya, Maden Oluşumları, Sedimanter Maden Yatakları, Damar Türü Oluşumlar, Epitermal Maden Yatakları, Okyanusların ve Atmosferin Evrimi, İlk Hayatın Oluşumu, Sedimanter Demir ve Mangan Formasyonları, Toprak Zonu Oluşumu ve Evrimi

Arş. Gör. Dr. Özge Can GÜNDÜZ

ozgecan@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 85


İlgi Alanları

Hidrojeoloji, Su Kirliliği, Su Kimyası, Sıcak ve Mineralli Sular, Jeotermal Enerji

Arş. Gör. Ahmet ŞENER

ahmet.sener@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 64


İlgi Alanları

Karst Hidrojeolojisi ve Jeomorfolojisi, Hidrojeoloji, Speleoloji, Hidrojeofizik, Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler

Arş. Gör. Ekin Gökçe BENLİ

ekingokce.benli@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 47


İlgi Alanları

Genel Jeoloji, Günel Bentik Foraminifer, Güncel Mikropaleontoloji, Klimatoloji

Arş. Gör. Hasan SİNİR

hasan.sinir@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 28


İlgi Alanları

Fay Kinematiği, Neotektonik, Yapısal Jeoloji

Arş. Gör. İsmail Emir ALTINTAŞ

iemir.altintas@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 29


İlgi Alanları

Ofiyolit, Ofiyolitli Melanj, Metamorfizma

Arş. Gör. Yasemin BORA

esenturk@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 31 49


İlgi Alanları

Jeoarkeoloji, Jeomorfoloji, Paleocoğrafya, Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi, Makro Paleontoloji, Aktif Tektonik, Yapısal Jeoloji

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors