Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER (ABD Başkanı) 1068 303 3126 ofgurer
Dr. Öğr. Üyesi Aziz ÖZYAVAŞ 1075 303 3148 aziz.ozyavas
Dr. Öğr. Üyesi Ercan SANĞU 1060 303 3132 esangu
Dr. Öğr. Üyesi Şerafeddin  ÇAKIR 1061 303 3133 scakir
Arş. Gör. Ekin Gökçe BENLİ 1054 303 3147 ekingokce.benli
Arş. Gör. Hasan SİNİR 1054 303 3128 hasan.sinir
Arş. Gör. Yasemin BORA 1076 303 3149 esenturk


Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL (ABD Başkanı) 1063 303 3135 yolcubal
Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞ 1074 303 3145 akarakas
Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL 1075 303 3141 hakan.akyol
Dr. Öğr. Üyesi Özkan CORUK 1072 303 3143 coruk
Arş. Gör. Dr. Özge Can GÜNDÜZ 1062 303 3185 ozgecan
Arş. Gör. Ahmet ŞENER  1077 303 3164 ahmet.sener


Mineraloji ve Petrol Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ (ABD Başkanı) 1065 303 3169 ercan.aldanmaz
Prof. Dr. Nezihi KÖPRÜBAŞI 1064 303 3136 nezihi
Doç. Dr. Aykut GÜÇTEKİN 1071 303 3142 guctekin
Dr. Öğr. Üyesi Necla KÖPRÜBAŞI 1067 303 3139 neclakop


Maden Yatakları ve Jeokimya Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ömer Faruk ÇELİK (ABD Başkanı) 1059 303 3131 fcelik
Öğr. Gör. Efem ALTINOK 1073 303 3144 efem.altinok
Arş. Gör. İsmail Emir ALTINTAŞ 1077 303 3129 iemir.altintas


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors