Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Ömer Faruk ÇELİK


Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.


Beş temel bilimden birisi olan Jeoloji, yeryuvarının yaklaşık 4.6 milyar yıllık geçmişini matematik, fizik, kimya ve biyoloji bilimlerinden faydalanarak inceleyen ve onu anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.


Jeoloji mühendisleri, enerji, su ve maden kaynakları gibi toplumun yaşamsal ihtiyacı olan konularında araştırmalar, keşifler yapar ve bu konuların nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda bilimsel değerlendirmeler yaparak toplumu ve yöneticileri bilgilendirirler.


Jeoloji mühendisleri insan neslinin güvenliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili olarak dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken; çevre kirliliği, iklim değişikliği,  heyelanlar, volkanlar, depremler, tsunamiler ve seller gibi konularda bilimsel araştırmalar yaparak geleceğe dönük öngörülerle toplumu ve yöneticileri aydınlatırlar.


Ayrıca artan nüfus ve şehirleşme sürecinde olan ülkemiz için güvenilir imar projelerinde yer seçimi ve zemin özelliklerinin elverişliliği, su kaynakları kirliliği ve kontrolü konularında Jeoloji mühendislerinin bilimsel değerlendirme ve görüşleri toplum ve çevre için önem arz etmektedir. Jeoloji mühendisleri bu türlü ihtiyaçların olumlu ve olumsuz yönlerine somut bilimsel verilerle cevap verirler.


Jeoloji Mühendisliği, öğrencilerine çalışma konuları itibariyle geniş bir yelpaze sunar. Dolayısıyla bu güzel mesleği seçecek öğrenciler kendilerini mutlu hissedecekleri meslek alanını mutlaka bulacaklardır. Jeoloji Mühendisliği, keşfetme ve araştırma arzusu ve heyecanı içinde olan meslektaşlarımıza imkân verme konusunda çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Oluşumundan bu yana belki milyonlarca yıl geçmiş bir minerali ya da fosili mikroskopta inceleyen bir jeolog onları görme heyecanı ve ayrıcalığına sahip ender kişilerden biri olacaktır.


Jeoloji mühendisleri meslek yaşamları boyunca bolca seyahat etmeleri nedeniyle bilimsel keşiflerinin yanında farklı coğrafya ve kültürleri tanıma şansına da sahip olacaklardır.


Günümüzde insan neslinin önemli bir bölümü yaşamını şehir hayatının hızı ve stresi içinde koşuşturmacayla geçirirken, jeoloji mühendisleri çalışma hayatları içinde doğayla bütünleşme ve onu anlama imkânı bulan şanslı ve mutlu insanlardır.


Yaklaşık 2500m2 kapalı alan, 5 derslik, 5 laboratuvardan oluşan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, konularında uzman araştırmacılarıyla uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doğayı seven ve keşfetmeye meraklı öğrencileri Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne bekliyoruz.

Prof. Dr. Ömer Faruk ÇELİK
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors