Staj Uygulama İlkeleri ve Staj Belgeleri

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ

1. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretiminde staj zorunludur. 4.Yarıyılda STAJ dersini alan her öğrenci staj yapmaya hak kazanır.

2. Stajla ilgili esaslar, staj komisyonu, seçimi, görevleri ve diğer hususlar Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinde belirtildiği gibidir.

STAJ
Öğrencilerin edindikleri mesleki bilgilerini uygulamada deneyim kazanmaları amacıyla, jeoloji mühendisliği ile ilgili bir kurumda staj yapılır.

1. Stajın süresi toplam 20 İş Günü’dür. Bu çalışma 2. sınıfın sonundan itibaren yaz aylarında bir defada yapılır.

2. Staj yapacak öğrencinin 4. Yarıyıla ait STAJ dersini alması gereklidir. Daha önceki yıllarda STAJ dersini alıp BAŞARISIZ olan öğrenciler eğer bu dönem STAJ yapacaklar ise coruk@kocaeli.edu.tr mail adresine hangi dönemde STAJ dersini aldığını ve bu dönem (2019-2020 Bahar) hangi tarihlerde, hangi kurumda STAJ yapacaklarını belirtir mail göndermeleri gereklidir (19 Haziran 2020 tarihine kadar). Bu öğrencilerin durumu incelenecek ve STAJ yapmaları uygun bulunur ise gerekli bilgiler mail yolu ile ilgili öğrencilere aktarılacaktır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin stajları geçersiz olacaktır.

3. Staj, en az bir Jeoloji Mühendisinin çalıştığı ve jeoloji mühendisliği alanında faaliyet gösteren özel veya kamu kuruluşunda yapılabilir.  Staj defterini imzalayan sorumlu kişinin Jeoloji Mühendisi olması zorunludur.

4.

  • Staj yapmaya hak kazanan öğrenci (2019-2020 Bahar Döneminde STAJ dersini alan ve daha önceki yıllarda STAJ dersini alan ve madde 3’e göre başvurusu uygun bulunan öğrenciler) Mühendislik Fakültesi Web sayfasından 2 adet Zorunlu Staj Formu (Ek-16) belgesini temin ederek gerekli yerleri doldurur. Staj süresi veya başlangıç ve bitiş tarihleri resmi tatiller dikkate alınarak 20 iş günü olarak belirlenmelidir.
  • Bu belge ile (Ek-16) staj yapacağı kuruma başvurur. Bu belgedeki öğrenci ile ilgili bölümler öğrenci tarafından, staj yapacağı kuruma ait bilgiler ise ilgili kurum tarafından doldurulup onaylanır. Öğretim ve sınav dönemi dikkate alındığında staj başlama tarihi en erken 06 Temmuz 2020’dir.
  • Onaylatılan bu belgeleri (taranarak PDF formatına dönüştürülmüş) staja başlamadan en az 20 gün önce coruk@kocaeli.edu.tr mail adresine gönderir (15 Haziran 2020 tarihine kadar).
  • Öğrencinin staj yapacağı kurum Staj Komisyonu tarafından incelenir. İnceleme sonucu staj yapacak öğrencilerin staj yapacağı kurum ve staj yapacağı zaman aralığını içeren liste Bölüm WEB sayfasında duyurulur (29 Haziran 2020 tarihine kadar).
  • Bu duyuru sonrası staj yapacak öğrenci Mühendislik Fakültesi Web sayfasından Staj Sicil Fişini ve Staj defterini (dosyasını)  temin eder. Bu belgelerdeki gerekli yerleri doldurur ve yine gerekli yerlere fotoğraflarını (son altı ay içerisinde çekilmiş ve aynı fotoğraflar olmalıdır) yapıştırarak evraklarını tamamlar.
  • Staj yapılacak kurumun talep etmesi durumunda Ek-16 belgesi ve SGK Sigorta Bildirge formunun dijital kopyaları ilgili öğrencilerin mail adresine gönderilecektir.
  • Öğrenci EK-16 formunda belirttiği ve onaylanan staj başlangıç tarihinde stajına başlar. Her bir gündeki staj çalışması Staj defterinde (dosyasında)  en az bir sayfada anlatılmalı, çalışmayla ilgili fotoğraf, deney sonucu vb. bilgiler eklenmelidir. Çalışmalar Staj defterine sayısal ortamda aktarılabildiği gibi el yazısı ile de aktarılabilir. Staj bitiminden sonra tüm sayfalar kurum veya firmanın sorumlu Jeoloji Mühendisi tarafından kontrol edilmeli ve mutlaka imzalanmalıdır. Staj defterinin ilk sayfasında öğrenci bilgileri, çalışma dalı, işyeri bilgileri, imzası ve kaşesi mutlaka bulunmalıdır.
  • Öğrencinin staj yaptığı süre içindeki SGK primleri (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları) Kocaeli Üniversitesi tarafından ödenmektedir. Bu nedenle öğrencinin Ek-16 belgesinde belirtilen tarihler içinde stajını yapması yasal zorunluluktur.

5.

  • Öğrenci Staj Defteri (Dosyasını) stajını tamamladığı tarihi takip eden güz yarıyılının ikinci haftası içinde Bölüm Sekreterliğine teslim etmek mecburiyetindedir.
  •  Staj Sicil Fişi, Staj yapılan kurum tarafından posta ile veya kapalı zarf içinde öğrenci aracılığı ile stajını tamamladığı tarihi takip eden güz yarıyılının ikinci haftası sonuna kadar Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.
Staj Komisyonu, öğrencinin Staj Sicil Fişini inceleyerek başarı durumunu belirleyecek ve sonucu 4. Yarıyıl STAJ dersi dâhilinde öğrenci bilgi sistemine aktaracaktır.

 

Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler
Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu (Ek-18) ve ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Formun ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.
Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu (Ek-18) doldurmasına gerek yoktur.

 

Staj Akış Şeması

 

Staj Yönergesi

 
Staj Belgeleri
Link
Staj Kabul Formu (Ek-16)
Staj Kabul Formu - İngilizce (Ek-16)
Staj Defteri
Staj Sicil Fişi
SGK Belgesi Örneği
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Ek-18)

 

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır. Staj Evraklarının tümü Dekanlık kantin ve kırtasiyelerinden temin edilebilir.

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors